Üyelik Sözleşmesi

Bu sözleşme akademi.uzlastirmaci.net'a üye olmak isteyen internet kullanıcılarının uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik sözleşmesidir.

akademi.uzlastirmaci.net üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar. Üyelik formunda bulunan "Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum" yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyerek üyelik formunu gönderen herkes bu kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Tanımlar

akademi.uzlastirmaci.net: Üyelerine internet üzerinden ders çalışmaları ve soru çözmeleri için gerekli altyapı veritabanını ve araçları sağlayan internet sitesi ve onun yasal temsilcileri.

Sözleşmede "Site" olarak da anılacaktır.

akademi.uzlastirmaci.net Üyesi: İnternet vasıtasıyla gerekli bilgileri vererek akademi.uzlastirmaci.net'a kayıt olan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden internet kullanıcısı. Sözleşmede "Üye" olarakta geçecektir.

Kullanıcı: İnternet kullanan herkes.

Genel Kurallar

akademi.uzlastirmaci.net üyeliği kişiye özeldir ve başkalarına devredilemez.

akademi.uzlastirmaci.net üyeleri, siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür.

akademi.uzlastirmaci.net üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsîdir. Bu düşüncelerin yayınlanması veya iletişime imkan sağlanması akademi.uzlastirmaci.net’un bu düşüncelere katıldığı anlamında yorumlanamaz. Kişilerin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan akademi.uzlastirmaci.net ve akademi.uzlastirmaci.net yetkilileri sorumlu tutulamaz.

akademi.uzlastirmaci.net, değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.

Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan akademi.uzlastirmaci.net sorumlu tutulamaz.

akademi.uzlastirmaci.net’te üyeler tarafından oluşturulan profiller, üyelerin kendilerini tanıtmaları için yararlanılan, kullanıcılara açık internet sayfalarıdır. Profillerde verilen bilgilerden dolayı doğabilecek zararlardan akademi.uzlastirmaci.net sorumlu tutulamaz.

Üyeler, akademi.uzlastirmaci.net’in tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğrudan sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebiyle akademi.uzlastirmaci.net’a verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. Zararın tazmini akademi.uzlastirmaci.net’un kendi adına da dava açmasına engel değildir.

akademi.uzlastirmaci.net gerçek kişilere hizmet vermek için kurulmuştur. Herhangi bir tüzel kişilik adına akademi.uzlastirmaci.net'a üye olunamaz.

akademi.uzlastirmaci.net’da bulunan sorular, üyeler tarafından kendilerince oluşturulan sorulardır. akademi.uzlastirmaci.net bu soruları satabilir,

akademi.uzlastirmaci.net üzerinden satın alacağınız özel üyelik hizmeti, 1 sınav dönemi boyunca sınırsız kullanılabilir, sınav günü itibariyle bu hakkınız sona erer.

Üyeler, akademi.uzlastirmaci.net'da herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz; herhangi bir ürünün ya da hizmetin satışına ya da tanıtımına yönelik etkinlikte bulunamaz.

Üyeler, interaktif alan ve araçların ortak veya bireysel kullanımını engelleyecek, iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Bu durumu tespit edilen üye herhangi bir talepte bulunamaz.

Üyeler, kişisel bilgiler dışında siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını akademi.uzlastirmaci.net'a sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. akademi.uzlastirmaci.net üyelerinin gönderdiği bu bilgileri üyelerin kişilik haklarına zarar vermemek koşuluyla kullanabilir. akademi.uzlastirmaci.net, kişiye özel bilgileri, üyeler aksi yönde özel izin vermedikçe sadece istatistiki veri olarak kullanacağını taahhüt eder.

akademi.uzlastirmaci.net sitesi içerisinde kullanılan tüm içeriğin her hakkı saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması ve izinsiz kullanımı yasaktır. İzinli kullanımda izin veren kurumun belirtilmesi zorunludur.

Teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan akademi.uzlastirmaci.net sorumlu tutulamaz.

Olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan akademi.uzlastirmaci.net sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla PAYTR Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve paytr tarafından https://www.paytr.com/gizlilik adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

Üyelik

Üyelik, internet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek kaydolmak ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul etmekle olur. Üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan üye sorumludur. akademi.uzlastirmaci.net bu bilgilerin yanlışlığı sebebiyle sorumlu tutulamaz.

Üyeliğin iptali veya üyelikten atılma durumunda, akademi.uzlastirmaci.net üyeliğin tüm kayıtları sileceğini garanti etmez. Gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti mercilerine iletmek üzere saklayabilir.

akademi.uzlastirmaci.net'a üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. akademi.uzlastirmaci.net üyeyle tüm yazışmalarını üye olurken verdiği e-posta adresi vasıtası ile yapar. akademi.uzlastirmaci.net'a veya verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan akademi.uzlastirmaci.net sorumlu tutulamaz.

Profillerde, sitenin diğer alanlarında ve diğer üyelerle iletişimleri esnasında yasalara, genel ahlâka ve sözleşme kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında, sözleşmede öngörülen yaptırımlar uygulanır. Açıklanan sebeplerle üyelikten atılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz.

Güvenlik ve Gizlilik

Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken “Çıkış” işlemi yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan akademi.uzlastirmaci.net sorumlu tutulamaz.

akademi.uzlastirmaci.net, gerekli gördüğü durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülmesi için veya hukuki sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip edebilir. Ancak üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle, müdahale etmekle yükümlü değildir. akademi.uzlastirmaci.net üyelere istemedikleri kişilerle iletişime girmemek ve onları engellemek konusunda azami teknik-teknolojik imkan ve aracı sunmuştur. Üye, istediği sınırlamayı kendisi yapabilir. Hukukun ve bu sözleşmenin ilgi alanına girmeyen konularda akademi.uzlastirmaci.net’in üyelere sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.

akademi.uzlastirmaci.net üyeler tarafından sitenin herhangi bir bölümüne gönderilen herhangi bir veriyi sitenin huzuru, üyelerin güvenliği, hizmetin devamlılığı, teknik zorunluluklar; yasalara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırılık gibi gerekçelerle kısmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayı akademi.uzlastirmaci.net’dan şikayetçi olunamaz.

akademi.uzlastirmaci.net bu sözleşme üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Değişiklikler sözleşmenin bulunduğu İnternet sayfasında ilan edilir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, akademi.uzlastirmaci.net, işbu "Kullanım Koşulları", Gizlilik İlkeleri ve "Üyelik Sözleşmesi"nden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, akademi.uzlastirmaci.net açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için akademi.uzlastirmaci.net’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve akademi.uzlastirmaci.net’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

Yaptırım ve Yetki

Bu sözleşme hükümlerini ihlal ederek akademi.uzlastirmaci.net'a, personeline, donanımına, yazılımına ve içeriğine verilecek zararı tazmin yükümlülüğü zararı veren üyeye aittir. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda, Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sorular

Lütfen bu sözleşme ile ilgili olan soru ve görüşlerinizi bize bildirin:

info@uzlastirmaci.net